Informace o zpracování osobních údajů

  1. Využíváním služeb Creative Handles udělujete souhlas společnosti Creative Handles s. r. o. , se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 04607465, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250468 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
   • V případě jednotlivce:
    • Jméno, příjmení, titul;
    • E-mailovou adresu;
    • Telefonní číslo;
    • Adresu;
   • V případě společnosti:
    • Jméno, příjmení, titul;
    • Název společnosti;
    • E-mailovou adresu;
    • Telefonní číslo;
    • Adresu sídla.
  2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu, a je nutné je zpracovat za účelem marketingových služeb, tvorby webu, tvorby webových aplikací či jiných návazných služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu tří let od realizace poslední části plnění dle smlouvy.
  3. V případě cookies Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory (viz tabulka níže.)
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
   1. Poskytovatel analytického softwaru Google;
   2. Poskytovatel analytického softwaru Sklik;
   3. Poskytovatel analytického softwaru Close.io;
   4. Poskytovatel analytického softwaru Yandex.metrica
   5. Poskytovatel webhostingu či serverů WEDOS;
   6. Poskytovatel softwaru určeného pro e-mailovou komunikaci MailChimp;
   7. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, kteří podepsali se Správcem zpracovatelskou smlouvu.
  5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
   • vzít souhlas kdykoliv zpět,
   • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
   • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
   • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
   • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
   • na přenositelnost údajů,
   • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Detaily zpracování cookies

Pracujme společně!

KONZULTACE ZDARMA

Získejte lepší výsledky z webu

Cítíte, že z webu můžete získat více objednávek, poptávek, zákazníků? Poraďte se s odborníkem. Kristýna nyní nabízí 30 minutové konzultace zdarma. Neváhejte, nebude to napořád.